Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/09/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư boxaydung@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 01/9/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm


Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản