Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/05/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/07/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư boxaydung@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 05/07/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Giám định