Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành Xây dựng và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/05/2021

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Xây dựng xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành Xây dựng và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Xây dựng.

Để Đảm bảo trình tự thủ tục xây dựng Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng trân trọng gửi và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành Xây dựng và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư www.vutccb.bxd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán Bộ - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 11/05/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Vụ Tổ chức cán bộ

File đính kèm
fileTThuongdan VTVL nganh XD.rar