Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tài liệu đào tạo về mô hình thông tin công trình (BIM)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/02/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo “Tài liệu đào tạo về mô hình thông tin công trình (BIM)”.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ngocbinh.ta@bim.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM, số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 23/02/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Tài liệu đào tạo về mô hình thông tin công trình (BIM)

Viện Kinh tế xây dựng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM