Mời bạn đọc tham gia, góp ý bộ tài liệu dự thảo Hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/12/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/01/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo bộ tài liệu trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho bộ tài liệu dự thảo “Hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)”.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ngocbinh.ta@bim.gov.vn hoặc qua hình thức góp ý trực tiếp qua cuộc họp trực tuyến hoặc gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM, số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 23/01/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Viện Kinh tế xây dựng – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM