Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/12/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/01/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư phcuongvkt5@gmail.com và gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng - 20 Thể Giao - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 20/01/2021.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:


Viện Kinh tế xây dựng