Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong thi công xây dựng công trình QCVN 08:2020/BXD

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/12/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao về việc soát xét QCVN 18:2014/BXD, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong thi công xây dựng công trình QCVN 08:2020/BXD

Các Cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy chuẩn nêu trên bằng văn bản hoặc thư điện tử, gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 08/12/2020. Địa chỉ: số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Email: cucgiamdinh@moc.gov.vn

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: