Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/11/2020

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư dinh.vibm@gmail.comvà gửi bằng văn bản về Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 03/11/2020.

Toàn văn dự thảo quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Nghị định quản lý vật liệu xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng