Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/11/2011, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/12/2010

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Gửi góp ý. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 06/12/2010.

Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải bản dự thảo Thông tư tại tệp đính kèm.

Trung tâm Thông tin