Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/05/2020

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư loibxd77@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 25/05/2020.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
TCVN-Tietkiemnangluong.rar

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường