Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/05/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc và Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để việc soạn thảo, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư hochiquangcdc@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 03/05/2020.

(Chi tiết đề nghị liên hệ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng; điện thoại: 0913032549 hoặc 024.39760271/máy lẻ 210; fax: 024.39762153)

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Duthao_NĐ_LuatKT

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc