Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Kết quả Pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2018

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Kết quả Pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị trước khi ban hành, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tham gia góp ý kiến cho dự thảo Kết quả Pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư huyenbxd@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/11/2018.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Pháp chế