Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Kiến trúc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/05/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/07/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công xây dựng Luật Kiến trúc; Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 Hội thảo và hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để việc soạn thảo, ban hành Luật Kiến trúc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Luật Kiến trúc và gửi Bộ Xây dựng (Vụ Quy hoạch Kiến trúc – 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội) và gửi file điện tử vào hòm thư thangant@gmail.com tạo thuận lợi cho việc tổng hợp ý kiến.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Tạ Quốc Thắng, số điện thoại: 024.39760271, máy lẻ 214 (hoặc số di động: 091.3265280).

Rất mong nhận được sự góp ý.

Toàn văn dự thảo đề nghị tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Quy hoạch Kiến trúc