Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/12/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2016

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư  Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn và gửi bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 31/12/2016.

Toàn văn dự thảo quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Cục Phát triển đô thị