Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Kiến trúc
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quy hoạch xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, Góp ý Dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan
Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng công trình ngầm đô thị
Góp ý dự thảo Nghị định về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.