Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Mầm non – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Siêu thị - Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình xanh – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình dân dụng – Yêu cầu thiết kế đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Đường và hè phố – Yêu cầu thiết kế đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa và tính toán các chỉ số diện tích và không gian (HĐ84)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng