Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cốt liệu cho bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng sản xuất và sự phù hợp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – lựa chọn thành phần
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công tác đất
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – những quy định chung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cọc nhồi – thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – nhận dạng và phân loại đất
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cơ sở thiết kế kết cấu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Tác động lên kết cấu

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong hoạt động xây dựng - Phần 2: khung phân loại
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Mầm non – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Siêu thị - Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình xanh – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ