Thông tin văn bản số: 22/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 22/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng