Thông tin văn bản số: 321/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 321/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 321/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
16/04/2024
08/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024