Thông tin văn bản số: 320/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 320/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024"
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
16/04/2024
08/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024