Thông tin văn bản số: 181/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 181/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 181/QĐ-BXD ngày 19/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/03/2024
14/03/2024
13/03/2024
11/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
07/03/2024