Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BXD
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng