Thông tin văn bản số: 700/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 700/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
07/06/2021
18/05/2021
07/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
05/05/2021
05/05/2021