Thông tin văn bản số: 83/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 83/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/01/2024
29/01/2024
25/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
08/01/2024
02/01/2024