Thông tin văn bản số: 72/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 72/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 72/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/01/2024
29/01/2024
25/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
08/01/2024
02/01/2024