Thông tin văn bản số: 1455/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1455/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1455/QĐ-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
28/12/2023
26/12/2023
20/12/2023
11/12/2023
28/11/2023
15/11/2023
08/11/2023