Thông tin văn bản số: 843/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 843/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/07/2021
Ngày hiệu lực 12/07/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Trích yếu
Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 12/07/2021 của Bộ Xây dựng về việc Điều chỉnh Danh mục và Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/07/2021
09/07/2021
30/06/2021
23/06/2021
11/06/2021
09/06/2021
08/06/2021