Thông tin văn bản số: 07/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 07/VBHN-BXD
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng