Thông tin văn bản số: 279/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 279/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 24/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
24/03/2023
09/03/2023
08/03/2023
06/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023