Thông tin văn bản số: 136/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 136/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 136/QĐ-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
28/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023