Thông tin văn bản số: 132/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 132/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
28/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023