Thông tin văn bản số: 119/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 119/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
24/02/2023
08/02/2023
31/01/2023
30/01/2023