Thông tin văn bản số: 113/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 113/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyền truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/02/2023
27/02/2023
24/02/2023
08/02/2023
31/01/2023
30/01/2023
19/01/2023