Thông tin văn bản số: 110/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 110/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/02/2023
27/02/2023
24/02/2023
08/02/2023
31/01/2023
30/01/2023
19/01/2023