Thông tin văn bản số: 1441/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1441/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1441/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
27/12/2022