Thông tin văn bản số: 48/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 48/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 30/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/01/2023
11/01/2023
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022