Thông tin văn bản số: 55/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 55/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/01/2023
19/01/2023
11/01/2023
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022