Thông tin văn bản số: 11/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 11/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022