Thông tin văn bản số: 1285/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1285/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1285/QĐ-BXD ngày 16/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
24/11/2022
21/11/2022
18/11/2022