Thông tin văn bản số: 1145/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1145/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 1145/QĐ-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và tài liệu kỹ thuật xây dựng là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Kết cấu và Công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý (lần 2)
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/11/2022
24/11/2022
21/11/2022
18/11/2022
15/11/2022
08/11/2022
02/11/2022