Thông tin văn bản số: 861/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 861/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 04/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/09/2022
29/09/2022
27/09/2022
05/09/2022
26/08/2022
11/08/2022
26/07/2022