Thông tin văn bản số: 642/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 642/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 642/QĐ-BXD ngày 26/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
13/07/2022
05/07/2022
01/07/2022
16/06/2022