Thông tin văn bản số: 433/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 433/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 19/05/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
26/04/2022