Thông tin văn bản số: 431/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 431/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 19/05/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
26/04/2022