Thông tin văn bản số: 1427/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1427/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1427/QĐ-BXD ngày 30/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2021
29/12/2021
28/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
23/12/2021