Thông tin văn bản số: 1060/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1060/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác,Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 1060/QĐ-BXD ngày 15/09/2021 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2022.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
15/09/2021
13/09/2021
10/09/2021
01/09/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021