Thông tin văn bản số: 02/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 02/VBHN-BXD
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng