Thông tin văn bản số: 488/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 488/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 488/QĐ-BXD ngày 05/05/2021 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021