Thông tin văn bản số: 502/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 502/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Quyết định số 502/QĐ-BXD ngày 05/05/2021 về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021