Thông tin văn bản số: 415/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 415/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/04/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 415/QĐ-BXD ngày 12/04/2021 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
12/04/2021
06/04/2021
05/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
26/03/2021
24/03/2021