Thông tin văn bản số: 348/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 348/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/04/2021
26/03/2021
24/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
02/03/2021
02/03/2021